Category Archives: 華燈初上

MEGA~[台劇影集] 華燈初上第三季 Light the Night S03 2022 (MKV@1080p@繁中)

 


電影名稱 : 華燈初上第三季
電影英譯 : Light the Night S03
對應版本 : Light.the.Nigh022.S03E.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.MKV
媒體語言 : 國語
媒體畫質 : 1080p
播出日期 : 2022-03-18
媒體格式 : MKV
檔案容量 : 15.2 GB (共八集)
字幕格式 : SRT
字幕語系 : 繁中 (內建繁中簡中字幕,另附 SRT 官方字幕)
放置空間 : MegaBig,Save
放置時間 : 不刪檔

劇情簡介 :

《華燈初上3》《華燈初上第三部》,由連奕琦執導,林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、鳳小岳主演,劇情講述在 1988 年林森北路的日式酒店,媽媽桑羅雨儂和老闆娘蘇慶儀愛上同個男人,雖然表面上互相扶持,但背後卻也跟旗下小姐互相爭風吃醋,並捲入一樁離奇的兇殺案。在第二部最後驚人的反轉後,究竟誰才是真正殺人兇手?  


華燈初上第三季 下載連結 :
https://savefileway.com/3ar/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E02.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3as/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E03.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3at/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E04.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3an/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E05.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3am/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E06.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3ao/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E07.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3ap/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E08.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv
https://savefileway.com/3aq/Twflix-Light.the.Nigh022.S03E01.1080p.NF.WEB-DL.H264.DDP5.1-SeeWEB.mkv

MEGA Link下載

高速下載

華燈初上第三季官方字幕

高速下載